ander telefoonnummer
Voor de locatie centrum zijn wij bereikbaar onder een ander telefoonnummer. Dat is nu 0228-203000.
De locatie noord is gewoon bereikbaar onder het oude, vertrouwde nummer 0228-323100