Bestuur


Montessori-peutergroep De Peutertuin te Enkhuizen wordt bestuurd door de 'Stichting montessori-peutergroep Enkhuizen'. 
 
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de oprichter van De Peutertuin, tevens directie, de directeur van Kappio, de directeur van Kopwerk en een tweetal ouders/verzorgers. De statuten staan overigens toe, dat ook een niet-ouder tot bestuurslid kan worden benoemd. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid wat door de directie wordt opgesteld. De directie heeft van het bestuur een groot mandaat gekregen. 
 
Bij het besturen van de school wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders/verzorgers en het bestuur. Er vinden jaarlijks overlegvergaderingen plaats met de hoofdleidster. Directie en  bestuur blijven collectief formeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de besluiten, ook als deze op basis van het mandaat door een ander worden genomen.

Het bestuur wil graag een ieder behulpzaam zijn bij allerhande opmerkingen en vragen die er spelen. U kunt, in vertrouwen, altijd in overleg gaan met èèn van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit:
  • Wim Hoogervorst, penningmeester
  • Marga Hendriks, voorzitter
  • Annelies van Berkel, secretaris
  • John Deckers, algemeen bestuurslid
  • Anneleen Prins, algemeen bestuurslid

Tevens is het bestuur bereikbaar via ons mailadres: depeutertuin@quicknet.nl
 
Of door middel van het postadres:
Stichting montessori-peutergroep Enkhuizen
Gerard Brandweg 4
1602 LA Enkhuizen
 
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met èèn van ons in de “wandelgangen” even te overleggen.