De ouders binnen onze school


Behalve met kinderen heeft onze peutergroep natuurlijk ook altijd te maken met de ouders. Het is van groot belang dat ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind(eren) op De Peutertuin. 
Peuters voelen zich beter thuis op de peutergroep wanneer hun ouders een goed contact hebben met de Peutertuin, als ouders weten wat hun kinderen dagelijks beleven, er thuis met de kinderen over praten en er rekening mee houden. 
De tijd dat een peuter de Peutertuin bezoekt verloopt dan vaak beter en met minder problemen. 

Daarom is het belangrijk dat ouders en Peutertuin met elkaar praten over de opvattingen over spelend leren en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar kunnen verwachten. 

Bij individuele vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind(eren) zult u veelal contact hebben met de desbetreffende leidsters.  Zij zijn, naast het bestuur, primair verantwoordelijk voor het speel- en leerklimaat op de Peutertuin.