Sinds 1 januari 2018 zijn alle regels van peuterspeelzalen gelijk getrokken met die van kinderdagverblijven. Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Misschien heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang.

Veel gestelde vragen: Enkele belangrijke regels:
U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
U betaalt zelf een deel van de kosten van de peuterschool (Kijk voor alle voorwaarden op de website: toeslagen.nl Het aantal opvanguren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat ze werken. Ouders kunnen over 140% van hun gewerkte uren toeslag krijgen (uitgaand van de ouder die het minste werkt). Door de harmonisatie kan deze kinderopvangtoeslag ook voor de uren in de peuteropvang aangevraagd worden. Als er al 140% in een kdv 'opgemaakt' is komen de kosten voor aanvullende peuteropvang voor eigen rekening. Voldoet u aan alle regels, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen op de website: toeslagen.nl
Voldoet u niet aan de regels voor kinderopvangtoeslag, vraag dan bij ons of bij de gemeente  naar de mogelijkheden voor een bijdrage van de gemeente. Wanneer de peutertuin deel uitmaakt van de harmonisatie (1 januari 2018) dan kunt vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen. Doe dat vóór 1 mei 2018. Anders loopt u een deel van de toeslag mis. Vraagt u tussen 1 en 15 november 2017 kinderopvangtoeslag aan, dan krijgt u de toeslag voor januari 2018 waarschijnlijk eind december 2017. Vraagt u later kinderopvangtoeslag aan dan 15 november 2017? dan ontvangt u de toeslag later. Als u de toeslag vóór 15 november 2017 heeft aangevraagd, ziet u vanaf 9 december in 'Mijn toeslagen' op toeslagen.nl hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt vanaf januari 2018 Neem dan contact met ons op of kijk op toeslagen.nl of op veranderingenkinderopvang.nl

Hieronder leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor te bereiden en waar u op moet letten.

 - Zorg voor een ondertekend contract met de Peutertuin voor de peuterschool in 2018. Let op! In dit contract staan onder andere de prijs per uur en het aantal uren dat uw kind naar de Peutertuin gaat.

 - Vraag de Peutertuin naar het registratienummer dat geldt als wij straks vallen onder de Harmonisatiewet. Let op! Verandert het registratienummer nadat u kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd? Bijvoorbeeld als kinderopvanglocaties samengaan? Geef dit dan door via 'Mijn toeslagen' op toeslagen.nl

 - Verzamel nauwkeurig informatie over uw inkomen en het aantal gewerkte uren (en dat van uw partner). Let op! Verandert uw inkomen nadat u kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd? Geef dit dan meteen door via 'Mijn toeslagen'op toeslagen.nl Als u teveel kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, moet u dat bedrag later terug betalen.

 - Bereken op toeslagen.nl/opvanguren het maximaal aantal uur waarvoor u u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Let op! Krijgt uw kind ook voorschoolse educatie (VVE). Neem dan contact op met de Peutertuin of u over deze uren kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.Dit is belangrijk, omdat u geen kinderopvangtoeslag mag krijgen over de uren (of delen van het uurtarief) die de gemeente vergoedt.

 
- Houd u DigiD bij de hand. Heeft u geen DigiD? Vraag die dan aan op de website DigiD.nl